Algemene voorwaarden

Privacyverklaring NatuurlijkVilvoorde.be

We hechten belang aan uw privacy. Daarom willen we u hierbij op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van u bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij u informeren wat uw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ van 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

 

Als u een deelnemer bent, dan registreren wij uw voornaam, naam, postadres, mailadres en telefoonnummer(s). Deze gegevens hebben wij nodig om uw inschrijving in orde te kunnen maken en om uw betaling te kunnen koppelen aan de juiste persoon. Om die reden vragen wij ook naar uw postadres. U kan namelijk een naamgenoot hebben die elders in de regio woont. We vragen eveneens uw mailadres. Zo kunnen we u na uw inschrijving een bevestigingsmail sturen. Op die manier weet u dat u correct ingeschreven bent. Op de bevestigingsmail vindt u bovendien ook de betalingsgegevens terug en een link naar de activiteit op onze website. Zo kan u elk moment de praktische gegevens van uw activiteit terugvinden. Uw telefoonnummer houden we dan weer bij om u bij dringende gevallen te kunnen contacteren of om u op de hoogte te kunnen brengen van last-minute wijzigingen of annuleringen. Wanneer u de deelnameprijs overschrijft via de bank, dan houden wij ook het nummer van uw bankrekening bij. Dit doen we om vlot uw deelname terug te kunnen betalen mocht een activiteit geannuleerd worden.

 

Onze organisatie houdt geen zgn. ‘gevoelige gegevens’ bij, zoals medische gegevens, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, etnische afkomst, lidmaatschap van vakbonden, enz.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in ons administratieve systeem en kunnen worden ingezien en bewerkt door onze volledige personeelsploeg. Dit is nodig omdat iedereen van onze personeelsploeg in staat moet zijn om uw inschrijving te noteren. Uw gegevens worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties. Uw persoonlijke gegevens spelen we niet door naar derden. Een uitzondering hierop vormen activiteiten in samenwerking met partners. Deze activiteiten hebben we immers met twee of meer organisaties uitgewerkt. Dit impliceert dat de partner ook de mogelijkheid heeft om bij ons op te vragen wie de deelnemers waren.

 

Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s genomen worden of filmpjes opgenomen worden. U zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijgt u de kans om aan de fotograaf te melden of u al dan niet gefotografeerd wil worden.

 

De website verzamelt anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heeft u de volgende rechten:

  • Recht op informatie wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt

  • Recht op inzage en kopie van uw gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratieve systeem

  • Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens

  • Recht op bezwaar Recht op vergetelheid, of het verwijderen van uw gegevens. Dit recht kan enkel uitgeoefend voor zoverre zij de uitvoering van administratieve of contractuele verplichtingen niet onmogelijk maakt. Dit betekent dat u als deelnemer niet ‘vergeten’ kan worden zolang er nog activiteiten zijn waarvoor u ingeschreven bent. Bent u een lesgever, dan betekent dit dat uw gegevens niet gewist kunnen worden zolang er met onze organisatie een contractuele verbintenis is.

  • Recht op het intrekken van de toestemming om uw gegevens bij te houden of te verwerken

  • Recht op overdraagbaarheid

  • Recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering

  • Recht op beperking van verwerking

 

Als u uw rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan u ons contacteren via ons mailadres: info@avansa-hallevilvoorde.be